het grote
buitenlanddebat

Terugkijken?
Zie hieronder de opname van de LIVESTREAM

Wat gaan wij doen in en met het buitenland? Zijn we volgers of leiders? Wat is er te kiezen op 17 maart? Kijk het politieke debat over de toekomst van Nederland in de wereld, as woensdag 17:30, hier op de site.

Vier rondes, acht politici onder leiding van Sophie Derkzen (Radio 1). Op zoek naar de inzet van Nederland in de wereld.  Eén op één debatten. Inhoudelijk en verdiepend. Duur per ronde: 25 minuten.

RONDE 1

Mondiale Gezondheid

Corona heeft laten zien dat mondiale gezondheid grote impact heeft: we zien nu hoe verweven onze gezondheid is met de rest van de wereld. Moet het anders? Wat is onze visie op mondiale gezondheid? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen recht heeft op gezondheid en welzijn?

In deze ronde gaan Anne Kuik van het CDA en Renske Leijten van de SP
het debat met elkaar aan. Nieuwe bondgenoten?

RONDE 2

Klimaat, Landbouw & biodiversiteit

Van de opwarming van de aarde tot het in rap tempo verdwijnen van soorten: de effecten van ons landbouw-, natuur- en klimaatbeleid zie je zowel in binnen als buitenland. De sociale effecten zie je terug in de benarde positie van boeren hier en in ontwikkelingslanden. Hoe zorgen we voor slim beleid dat eerlijk en effectief is? Waar stoppen we de komende jaren ons geld in? Welke lessen zijn er te trekken?

In deze ronde gaan Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en Tom van der Lee van Groenlinks het debat met elkaar aan. Groen tegen groen?

RONDE 3

Handel & zaken doen

Ons ondernemerschap en de export van onze kennis brengt ons in alle uithoeken van de wereld. We sluiten handelsverdragen en laten producten maken over de grens. Wat is daarvan de impact? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen daar beter van wordt? Op zoek naar echte welzijnsgroei voor ons allemaal.

In deze ronde gaan Marielle Paul van de VVD en Kirsten van de Hul van de PvdA
het debat met elkaar aan. Spannend!

RONDE 4

Internationale samenwerking

Internationale solidariteit is niet alleen iets dat voorkomt uit een moreel besef, maar het dient ook het eigen belang. Het is een voortdurende strijd tussen de koopman en de dominee. Corona geeft wellicht een nieuw perspectief op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking?

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie en Sjoerd Sjoerdsma van d66
gaan in deze slotronde het debat met elkaar aan. Samen verder?

Georganiseerd door:

Mediapartners:

Vragen over de organisatie van het debat?

Op 17 maart vinden in Nederland de parlementsverkiezingen plaats. Nederland heeft een belangrijke rol te spelen in de wereld. Daarover gaan politici op 24 februari om 17:30 in debat LIVE vanuit Nieuwpoort. Voor vragen over de organisatie van het debat:

Stuur een mail